Nexin Technology s.r.o.

 

Referencie

 

Priemyselná banka a.s.
Dopravná banka, a.s.
Slovenská kreditná banka a.s.
Poisťovne
Agrofin a.s., o.c.p.
Agroinvest i.a.s.
ATS Brokers, o.c.p., a.s
AZ Brokers, o.c.p., a.s.
CONTACT BROKERS, o.c.p., a.s.
EASTBROKERS SLOVAKIA, o.c.p., a.s.
FINANCIAL, o.c.p., a.s.
FORUS, o.c.p., a.s.
Harvardská burzová spoločnosť, o.c.p., a.s.
Kapitál, a.s. , o.c.p.
LIFOX SLOVAKIA, o.c.p., a.s.
M&G Brokerhouse, o.c.p., a.s.
M&K SECURITIES, o.c.p., a.s.
MULTICREDIT FINANCE, o.c.p., a.s.
R.C.A., o.c.p., a.s.
Žilinská brokerská spoločnosť, a.s., o.c.p.
Národný úrad práce
SAV - Ústav merania